KERANA KITA UMAT AKHIR ZAMAN

Dapatkan buku Lima Fasa Umat Akhir Zaman ini secara percuma.

AKHIR ZAMAN

“Aku diutuskan dan jarakku antara kiamat adalah seperti dua jari ini.”

KIAMAT

“Sesungguhnya hari Kiamat itu tetap akan datang…”

AKHIRAT

“…di akhirat ada azab yang berat, dan keampunan besar serta keredaan dari Allah.”

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk)…

Dua Tanduk Syaitan Di Najd
Akhir Zaman Artikel

Dua Tanduk Syaitan Di Najd

Syaitan menjadi simbol kejahatan yang merupakan musuh kepada manusia. Kejahatan dan syaitan adalah unsur tidak dapat dipisahkan kerana yang menyeru...
Read More
Menghadapi Fitnah Akhir Zaman
Akhir Zaman Artikel

Menghadapi Fitnah Akhir Zaman

percaya dalam kalangan pembaca biasa mendengar perkataan FITNAH. Perkataan ini asalnya daripada bahasa Arab yang maksudnya terlalu luas. Imam at-Tabari...
Read More
Bila Pertolongan Allah Datang
Akhir Zaman Artikel

Bila Pertolongan Allah Datang

dunia hari ini di mana zaman musuh-musuh Islam sedang menguasai dunia. Syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW sudah lebih 14...
Read More
Akhir Zaman Artikel Dajjal

Para Dajjal Sebelum Dajjal Hakiki

Nabi Palsu telah wujud sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW lagi, antaranya yang dikenali di kalangan umat Islam adalah Musailamah Al-Khazzab...
Read More
Akhir Zaman Artikel

Orang Yang Bukan Ahlinya

urusan itu adalah amanah Allah kepada hamba-hambaNya, maka Allah meminta supaya manusia menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)....
Read More
Akhir Zaman Artikel

Khalifah Dan Amanah Allah

ini diamanahkan kepada manusia untuk diurus tadbirkan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah selaku empunya bumi. Allah menamakan manusia sebagai...
Read More
1 2 3 9
TITIPAN DARI PENULIS
TITIPAN DARI PENULIS

Baginda yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (SAW). Besarnya kelebihan berselawat kepadanya sehinggakan Allah dan para malaikat juga berselawat kepadanya. Digalakkan memperbanyakkan selawat kerana Nabi bersabda “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.”