Tag: Yakjuj Makjuj

Tanda Akhir Zaman

Merintis Kebangkitan Islam

Keyakinan umat Islam akan berlaku kebangkitan Islam akhir zaman sudah pasti melalui sumber hadis Rasulullah SAW. Pada akhir zaman, akan muncul seorang lelaki Quraisy daripada keturunan ahli bait dikenali dengan Imam Mahdi yang dibaiah menjadi khalifah. Imam Mahdi akan memerintah dunia kepada satu fasa yang baru. Keyakinan Yang wajib diyakini umat Akhir zaman tentang kemunculan…
Read more

Pintu Fitnah Tidak Tertutup

Khalifah Umar al-Khattab menurut Rasulullah SAW merupakan orang yang paling tegas melaksanakan urusan Allah SWT. Kerana itu juga Umar mendapat gelaran ‘al-Faruq’ iaitu pembatas yang bermaksud berani menyatakan kebenaran. Pintu fitnah telah dibuka secara paksa dan tidak akan tertutup selama-lamanya sehingga yang terakhir keluarnya Dajjal. Umar yang terkenal dengan sifat berani pernah ingin membunuh ‘Dajjal’…
Read more