Fitnah Memasuki Setiap Rumah

Fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa akan memasuki setiap rumah itu kemungkinan dalam bentuk media massa. Media adalah alat perhubungan komunikasi yang dapat menyampaikan dan menyebarkan maklumat sama ada benar atau tidak kepada orang ramai dengan cepat. Dalam masa yang singkat maklumat dapat disampaikan melalui media elektronik seperti televisyen, radio atau melalui media cetak…
Read more