Mencari Jalan Selamat

Kehidupan manusia di dunia ini selamanya sehingga kiamat tidak akan sunyi daripada dua sifat yang berlawanan, kebaikan dan keburukan. Perkara yang benar mendatangkan kebaikan, manakala dusta mengakibatkan keburukan dan kedua-dua perkara itu berlaku secara silih berganti. Umat Islam pernah melalui zaman-zaman yang penuh dengan kebaikan. Dan selepas itu disusul pula zaman yang penuh keburukan kecuali…
Read more