Tag: Khulafa ar-Rasyidin

Tanda Akhir Zaman

Hadis Kronologi Akhir Zaman

Kronologi akhir zaman menjadi peringatan hari kiamat semakin hampir. Allah SWT datangkan tanda-tanda kiamat yang dimulai dengan tanda kecil dan disusul pula dengan tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat. Kronologi berkaitan permulaan dan pengakhiran kehidupan dunia ini bersumberkan dalil daripada hadis-hadis sahih. Hadis berkaitan akhir zaman ini sangat banyak dan terdapat satu hadis sahih tentang…
Read more

Golongan Yang Memisahkan Diri

Perbezaan dalam masalah urusan pemerintahan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin keempat, Khalifah Ali bin Abi Talib RA (656–661 M) di tengah-tengah umat Islam membawa kepada kemunculan golongan Khawarij yang memisahkan diri. Disebut Khawarij ialah orang-orang yang keluar daripada barisan khalifah. Mereka melaungkan khalimah ‘Laa hukma illa lillah’ (tiada hukum melainkan hukum Allah). Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:…
Read more