Golongan Yang Memisahkan Diri

Perbezaan dalam masalah urusan pemerintahan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin keempat, Khalifah Ali bin Abi Talib RA (656–661 M) di tengah-tengah umat Islam membawa kepada kemunculan golongan Khawarij yang memisahkan diri. Disebut Khawarij ialah orang-orang yang keluar daripada barisan khalifah. Mereka melaungkan khalimah ‘Laa hukma illa lillah’ (tiada hukum melainkan hukum Allah). Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:…
Read more