Perpecahan Umat Islam – Fitnah Akhir Zaman

Perpecahan umat Islam di zaman ini telah pun terjadi. Segala sesuatu yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan sesama umat adalah fitnah besar kepada jemaah muslimin kepada mereka yang memisahkan diri. Mereka itu adalah golongan yang menyalahi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Peringatan dalam sebuah hadis menunjukkan perpecahan umat ini kepastian yang akan berlaku. Ia adalah…
Read more