Tag: 73 Golongan

Tanda Akhir Zaman

Mencari Jalan Selamat

Kehidupan manusia di dunia ini selamanya sehingga kiamat tidak akan sunyi daripada dua sifat yang berlawanan, kebaikan dan keburukan. Perkara yang benar mendatangkan kebaikan, manakala dusta mengakibatkan keburukan dan kedua-dua perkara itu berlaku secara silih berganti. Umat Islam pernah melalui zaman-zaman yang penuh dengan kebaikan. Dan selepas itu disusul pula zaman yang penuh keburukan kecuali…
Read more

Perpecahan Umat Islam – Fitnah Akhir Zaman

Perpecahan umat Islam di zaman ini telah pun terjadi. Segala sesuatu yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan sesama umat adalah fitnah besar kepada jemaah muslimin kepada mereka yang memisahkan diri. Mereka itu adalah golongan yang menyalahi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Peringatan dalam sebuah hadis menunjukkan perpecahan umat ini kepastian yang akan berlaku. Ia adalah…
Read more