Manusia Semakin Sibuk, Masa Semakin Singkat

“Tidak akan datang kiamat sehingga… zaman semakin berdekatan.”

Oleh Penulis Akhir Zaman

Antara tanda akhir zaman adalah masa semakin singkat. Singkatnya masa ini menurut ulama ialah sedikitnya keberkatan pada masa. Masa juga boleh menjadi sia-sia apabila manusia terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA, telah bersabda Rasulullah SAW:

“Tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin berdekatan, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam dan sejam terasa hanya sekejap.”
Dalam surah al-Asr (103:1), Allah SWT bersumpah dengan masa kerana masa menjadi perkara utama bagi manusia yang perlu dijaga. Syeikh Muhammad Ali al-Sobuni menerangkan bahawa masa antara penyebab kepada kebahagian manusia atau kebinasaannya dalam kehidupan.

Ini kerana dinyatakan dalam surah al-Asr (103:2-3) bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ialah iman, amal yang soleh, saling berpesan dengan kebenaran dan berpegang dengan kesabaran.

Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian – Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.”

Terdapat lima fasa masa yang dilalui dalam kehidupan setiap manusia, iaitu;

Fasa Belum Wujud
Firman Allah dalam Surah al-Insaan (76:1) yang bermaksud: “Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa (yang beredar), sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, (maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat)?”

Fasa Dalam Kandungan
Firman Allah dalam Surah az-Zumar (39:6) yang bermaksud: “Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu (berperingkat-peringkat) dari satu kejadian ke satu kejadian. Dalam tiga suasana…”

Fasa Kehidupan Dunia
Firman Allah dalam Surah al-Nahl (16:78) yang bermaksud: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu (pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur.”

Fasa Alam Barzakh
Firman Allah dalam Surah al-Mu’minuun (23:100) yang bermaksud: “…sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).”

Fasa Kehidupan Akhirat
Firman Allah dalam Surah al-Mu’minuun (23:16) yang bermaksud: “Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.”

Open chat