Category: Akhir Zaman

Tanda Akhir Zaman

Para Dajjal Sebelum Dajjal Hakiki

Golongan Nabi Palsu telah wujud sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW lagi, antaranya yang dikenali di kalangan umat Islam adalah Musailamah Al-Khazzab dan Aswad Al-Ansi. Fenomena kemunculan nabi-nabi palsu akan tetap berlangsung sehingga akhir zaman kerana sesungguhnya salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya kedatangan kiamat ialah muncul orang-orang yang mengaku mendapat wahyu dan mengisytiharkan dirinya sebagai…
Read more

Orang Yang Bukan Ahlinya

Setiap urusan itu adalah amanah Allah kepada hamba-hambaNya, maka Allah meminta supaya manusia menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Dalam urusan sesama manusia seperti seorang pemimpin negara, hakim, mufti adalah menuntut keadilan dalam memutuskan sesuatu keputusan atau tindakan yang dilakukan. Kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan amanah ini adalah khianat bagi orang yang bukan…
Read more

Khalifah Dan Amanah Allah

Bumi ini diamanahkan kepada manusia untuk diurus tadbirkan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah selaku empunya bumi. Allah menamakan manusia sebagai khalifah (pengganti) kerana mereka menjadi wakil Allah di muka bumi (khalifah fil ardhi) dalam menegakkan undang-undang Islam kepada semua manusia. Kenapa manusia menjadi makhluk pilihan Allah sebagai khalifah? Allah SWT terlebih dahulu mengetahuinya sebelum…
Read more