Category: Imam Mahdi

Tanda Akhir Zaman

Jihad Dan Mati Syahid

Perkataan ‘jihad’ terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang menjadi keutamaan dalam Islam. Adalah menjadi tidak tepat memaknai jihad hanya di medan pertempuran sahaja iaitu perang sehingga mendapat ganjaran pahala mati syahid. Konsep jihad bukan sekadar perang. Isu tentang jihad pada zaman ini yang menggunakan nama jihad sehingga berlaku kekeliruan. Jihad di dalam Islam tidak…
Read more

Siapakah 12 Khalifah Quraisy?

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Agama ini akan terus berkuasa sehingga naik pemerintahan sebanyak 12 orang Khalifah dan setiap manusia amat mencintai setiap mereka itu… Mereka semua adalah daripada kaum Quraisy.” Para ulama tidak sepakat dalam menentukan peribadi 12 orang Khalifah tersebut. Ibnu Hajar mengatakan, “Aku tidak menemukan seorang pun yang mengetahui secara pasti erti…
Read more

Pasukan Panji Hitam Yang Mendapat Kemenangan

Pasukan panji hitam menjadi perintis dalam usaha perjuangan Imam Mahdi menguasai dunia dengan keadilan. Pemuda Bani Tamim yang merupakan ketua pasukan panji hitam akan mengumpulkan kekuatan tentera untuk bersama-sama Imam Mahdi pada akhir zaman dan berjihad sehingga keluarnya Dajjal.