Author: Penulis Akhir Zaman

Tanda Akhir Zaman

Dua Tanduk Syaitan Di Najd

Syaitan menjadi simbol kejahatan yang merupakan musuh kepada manusia. Kejahatan dan syaitan adalah unsur tidak dapat dipisahkan kerana yang menyeru kepada kejahatan, datang daripada syaitan. Syaitan sentiasa menggoda manusia melakukan kejahatan melalui hawa nafsu dan syahwat. Semua yang berkaitan dengan syaitan adalah sesuatu yang buruk, bermula dari aspek fizikal sehingga sifat dalamannya. “Sesungguhnya matahari terbit…
Read more

Menghadapi Fitnah Akhir Zaman

Saya percaya dalam kalangan pembaca biasa mendengar perkataan FITNAH. Perkataan ini asalnya daripada bahasa Arab yang maksudnya terlalu luas. Imam at-Tabari dalam tafsirnya, perkataan fitnah dalam al-Quran membawa beberapa maksud seperti syirik, kufur, kezaliman dan penganiayaan. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan maksud ini terdapat dalam surah al-Anfal, ayat 39, an-Nisaak, ayat 91 dan al-Baqarah, ayat 191…
Read more

Bila Pertolongan Allah Datang

Realiti dunia hari ini di mana zaman musuh-musuh Islam sedang menguasai dunia. Syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW sudah lebih 14 abad. Walaupun dihimpit dengan pelbagai fitnah akhir zaman, umatnya tetap mampu mempertahankan Islam. Kemenangan Islam dan umat Muhammad ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan Allah SWT. Saya terkesan dengan jawapan Sultan Salahuddin Al-Ayubi apabila…
Read more