Syaitan menjadi simbol kejahatan yang merupakan musuh kepada manusia. Kejahatan dan syaitan adalah unsur tidak dapat dipisahkan kerana yang menyeru kepada kejahatan, datang daripada syaitan. Syaitan sentiasa menggoda manusia melakukan kejahatan melalui hawa nafsu dan syahwat. Semua yang berkaitan dengan syaitan adalah sesuatu yang buruk, bermula dari aspek fizikal sehingga...
Saya percaya dalam kalangan pembaca biasa mendengar perkataan FITNAH. Perkataan ini asalnya daripada bahasa Arab yang maksudnya terlalu luas. Imam at-Tabari dalam tafsirnya, perkataan fitnah dalam al-Quran membawa beberapa maksud seperti syirik, kufur, kezaliman dan penganiayaan. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan maksud ini terdapat dalam surah al-Anfal, ayat 39, an-Nisaak, ayat...
Realiti dunia hari ini di mana zaman musuh-musuh Islam sedang menguasai dunia. Syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW sudah lebih 14 abad. Walaupun dihimpit dengan pelbagai fitnah akhir zaman, umatnya tetap mampu mempertahankan Islam. Kemenangan Islam dan umat Muhammad ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan Allah SWT. Saya terkesan dengan...

Titipan Dari Penulis

Baginda yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam (SAW). Besarnya kelebihan berselawat kepadanya sehinggakan Allah dan para malaikat juga berselawat kepadanya. Digalakkan memperbanyakkan selawat supaya semakin dekat dengannya kerana Nabi bersabda "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku."