Category: Akhir Zaman

Tanda Akhir Zaman

Mencari Jalan Selamat

Kehidupan manusia di dunia ini selamanya sehingga kiamat tidak akan sunyi daripada dua sifat yang berlawanan, kebaikan dan keburukan. Perkara yang benar mendatangkan kebaikan, manakala dusta mengakibatkan keburukan dan kedua-dua perkara itu berlaku secara silih berganti. Umat Islam pernah melalui zaman-zaman yang penuh dengan kebaikan. Dan selepas itu disusul pula zaman yang penuh keburukan kecuali…
Read more

Golongan Yang Memisahkan Diri

Perbezaan dalam masalah urusan pemerintahan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin keempat, Khalifah Ali bin Abi Talib RA (656–661 M) di tengah-tengah umat Islam membawa kepada kemunculan golongan Khawarij yang memisahkan diri. Disebut Khawarij ialah orang-orang yang keluar daripada barisan khalifah. Mereka melaungkan khalimah ‘Laa hukma illa lillah’ (tiada hukum melainkan hukum Allah). Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:…
Read more

Perpecahan Umat Islam – Fitnah Akhir Zaman

Perpecahan umat Islam di zaman ini telah pun terjadi. Segala sesuatu yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan sesama umat adalah fitnah besar kepada jemaah muslimin kepada mereka yang memisahkan diri. Mereka itu adalah golongan yang menyalahi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Peringatan dalam sebuah hadis menunjukkan perpecahan umat ini kepastian yang akan berlaku. Ia adalah…
Read more